Marknadsföring med handlaren i centrum

En övning i hur handlaren blev huvudpersonen i ICAs marknadsföring.

Relaterad läsning: Reklam i folkets tjänst, Krigstider, Konsumentens rätt till källkritik, Han tog reklamrevolutionen till Sverige, ICA – beslutet som ritade om den svenska matkartan, Märket på rutan – garanterar valutanKooperatören som vann – ICA:s Hakon SwensonNils-Erik Wirsäll införde ICA-modellenGör det själv! Här är självbetjäningsbutikenRune Monö och ICA-märketHennes journalistik – konsumentens bästa vän, ICA:s historiska hemsida, Distansplugga med Företagskälla, En folkkärfigur föds – ICAnders tecknare berättar, ICAnder och MonICA lanseras

Se även filmerna: ICAs första 100 år, ICA – The Movie

Centralt innehåll:

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Affärsidé, marknads- och säljplan. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Entreprenörskap och eget företagande. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. När blev handlaren huvudperson i ICA:s marknadsföring?
 2. Varför är ICA-såpan omnämnd i Guinness rekordbok?
 3. Hur var svensk reklam när ICA grundades?
 4. Vad står initialerna ICA för?
 5. Hur byggde ICA sin trovärdighet under 1940- och 1950-talet?
 6. Vad inträffade år 1942?
 7. Vem var Icander och vilken uppgift hade han?
 8. Vad blev startpunkten och resultatet av den nya samordningen i marknadsföringen?
 9. Varför har fru Ica och Icander och hans fru Monica jämförts med dagens ICA-Stig?
 10. Vad var syftet med kampanjen ”Din ICA-handlare”?
 11. Varför kom man på att införa ICA-handlaren som begrepp i både den centrala och regionala kommunikationen?
 12. Vad innebar bildandet av ICA-handlarnas Förbund 1990?
 13. Vad har den (i dag) 20-åriga reklamsåpan betytt för ICA?

Diskussion

 • I Hakonbolagets egen annonsering tryckte man på att butiker med Hakonsmärket ”ägs och leds av sina innehavare – samvetsgranna och branschkunniga köpmän”. Diskutera kring hur man bygger ett företags trovärdighet. Vad anser ni att man bör tänka på och varför?
 • Diskutera kring vad ni anser att marknadsföring har för betydelse.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Praktisk marknadsföring/ Affärsutveckling och ledarskap

ICA-reklam: Guinnessrekord för Stig, Stina och gänget:

 • ICA:s koncept med handlaren ICA-Stig, och nu även med ICA-Stina, räknas som ett av världens mest framgångsrika. Se avsnitten av ICA-såpan och undersök samt ge exempel på hur den möjliggör varumärkesbyggande och säljdrivande reklam samt hur ICA:s vision skapar en långsiktig hållbarhet.

ICA-Stig var en självklar idé, för det är ju handlarna som ICAs affärsidé bygger på. Vi ville att det skulle vara en såpa, så det var naturligt att den skulle bygga på en handlare och hans butik.

– Frank Hollingworth, från reklambyrån King.

Innan ICA-stig fanns ICAnder och MonICA:

 • Nils-Erik Wirsäll (1916–2008) var verksam inom ICA och han har kallats ICA-rörelsens chefsideolog. Han var med och införde ICA-modellen som ger duktiga butiksmedarbetare möjligheten att etablera sig som egna företagare. Se filmklippet nedan med Nils-Erik Wirsäll där han berättar om hur ICAnder och MonICA kom till och hur de mottogs.
 • ICAnder och MonICA är ICA:s mest kända symboler någonsin. Undersök hur tecknaren Guy Sandvik inledde sin karriär och hur dessa populära symboler kom till.

History Marketing: Hur arbetar ICA med sin historia?

 • På History Marketing Summit 2017 berättade företaget om det dagliga arbete som krävs för att hålla idén bakom ICA levande bland såväl handlare som kunder. Se filmklippet nedan och undersök hur ICA arbetar med sin historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *