Trendsättaren Estrid Ericson

Estrid Ericson skapade och styrde inredningsföretaget Svenskt Tenn med en unik fingertoppskänsla. Än i dag räknas butiken till en av Stockholms exklusiva shoppingattraktioner.

Relaterad läsning: History marketing: Så arbetar Svenskt Tenn med din historia, Estrid Ericson, Mattdrottningen Märta, De svenska möblerna, Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation, Kunglig glans i varumärkenas värld, Från Mah-Jong till Valmingbolaget, Katja of Sweden – protestsången som blev strandkläder

Instuderingsfrågor

 1. När öppnade Svenskt Tenn och vem blev genast en flitig kund?
 2. Vem stod bakom succébolaget?
 3. På vilket sätt var 1920-talet en blomstrande tid?
 4. Vad lyfte Estrid Ericson under denna tid?
 5. Varför blev butiken en succé?
 6. Vad innebär Swedish Modern?
 7. Vad moderniserade Svenskt Tenn under 1930-talet?
 8. Vem anslöt till företaget år 1934?
 9. Hur förändrades förutsättningarna för teko- och möbelindustrin under 1970-talet?
 10. Hur var Estrid som företagsledare?

Diskussion

Filmen om Estrid:

 • Filmen om Estrid Ericson innan Svenskt Tenn (Affekt Film 2018): Se utdrag ur filmen om Estrid Ericsons liv nedan – Ett starkt kvinnligt porträtt om en kvinna som gick sin egna väg i ett 1920-tal där kvinnans roll var att ta hand om hushållet. Hur tror ni att Estrid Ericsons karriär hade sett ut i dag? Diskutera vilka andra förutsättningar hon skulle ha haft.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Marknadsföring

Så arbetar Svenskt Tenn med sin historia:

 • Vår unika historia hjälper oss med mycket i dagens utveckling, sa Thommy Bindefeld från Svenskt Tenn när han talade på History Marketing Summit 2017. Undersök hur Svenskt Tenn arbetar med sin historia. Se hela presentationen här nedan.

Svensk Tenns hållbarhetsfilosofi:

 • På sin hemsida presenterar Svenskt Tenn sitt hållbarhetstänk i en skrift och förklarar att ” i vår hållbarhetsintresserade samtid är frågetecknen många, och den här skriften har kommit till för att räta ut några av dem. Undersök vilka dessa är.

Josef Frank:

 • Vem var Josef Frank? Auktionssöksajten Barnebys presenterar Barnebys Discovers. Först ut är en presentation av Svenskt Tenns ljuvliga formgivaren Josef Frank. Se klippet nedan.

De svenska möblerna:

 • Även möbler från svenska designers har genom historien varit hett villebråd utomlands. Flera av företagen och mästerverken lever än i dag. Undersök vilka dessa företag är.

Bruno Mathsson tar ett avslappnat telefonsamtal från vilfåtöljen. Foto: Copyright Bruno Mathsson International AB.

Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation:

 • 1928 fick Svenskt Tenn hovleverantörsskap. Undersök vad det innebär att vara hovleverantör och hur det har sett ut för svenska företag i den mycket begränsade skaran som kan titulera sig hovleverantör till kung Carl XVI Gustaf.

En överdådig dekor med rosor, medaljer, ett älskande par och blomsterkvistar pryder denna tvålförpackning från Barnängens tekniska fabrik. Bolaget började leverera till hovet år 1876, och har sedan dess fått fortsatt förtroende. Henkel Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Textildesign/ design/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/och företagande

Mah-Jong och 68-revolutionen – då allt det etablerade ifrågasattes:

 • Hos Kristina Torsson finns kreativitet, entreprenörskap och ideologisk övertygelse i lycklig förening. Att mode som kulturuttryck ofta speglar nya samhällsföreteelser är i dag ett erkänt faktum. Inte sällan har mode dessutom blivit tolk för politiska uppfattningar och ställningstaganden. Undersök Mah-Jongs anti-mode som gjorde revolt i slutet på 1960-talet.

Sjuttiotalets markerade konturer präglar denna familjekollektion i blått. Foto: Vamlingbolaget.

Katja of Sweden:

 • Tekoindustrin är på väg att kollapsa under tidigt 1970-tal. Men innanför de röda tegelväggarna på Malmö Mekaniska Trikåfabrik sjuder aktiviteten fortfarande. Här skapar designern Katja Geiger — Katja of Sweden — magi tillsammans med fabrikens skickliga arbetare i ytterligare några år. Undersök hur en av deras sommarkollektioner växer fram ur en progglåt.

Groovy. 1973 hade blomsterkraften fortfarande en del lockelse kvar. Fred och natur var på tapeten, åtminstone för Katja of Sweden. Bild: MMT:s arkiv hos Malmö Stadsarkiv.

Centralt innehåll

 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion (Design 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser. (Historia 2b – kultur)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *