Dagens telekommunikation

Lars Magnus Ericssons företag hade en blygsam start 1876 utifrån ett lån på 1000 kr. När han lämnade det år 1900 var det ett etablerat aktiebolag med 90 procent av intäkterna från utlandet. Följ med till Drottninggatan 15 där allting började.

Relaterad läsning: Ericsson banade väg för paddan, Mobiltelefonens historiaNMT – A nordic projectLaila Ohlgren utvecklade mobiltelefonenEricssonDet äkta paret som skapade EricssonLars Magnus och Hilda EricssonLars Magnus Ericsson skriver kärleksbrev till kärleken, Farbrorn som uppfann mobiltelefonenEllemtel utvecklar AXE-systemetFilmen om Hilda EricssonTelefonkungen av StockholmTelefonledningar till varje hus

Instuderingsfrågor

 1. Vilken typ av verksamhet startade Lars Magnus på Drottninggatan år 1876?
 2. Hur stor var lokalen?
 3. Vem gifte han sig med?
 4. Vad kom han i kontakt med en månad före bröllopet?
 5. Vilken lucka såg Lars Magnus i branschen och varför?

 

Diskussion

Smartphones i vardagen:

 • I dag använder de flesta av oss vår ”smartphone” dagligen. Diskutera på vilket sätt och hur mycket ni använder era mobiltelefoner. Hur underlättar smartphones eran vardag? Kommer ni även på om det finns en baksida med hur vi kommunicerar i dag eller finns det bara fördelar?

Mobiltelefonkampanjen Harry Hotline från 1986. Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Teknik/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Digital kommunikationsteknik

Ericsson banade väg för paddan:

 • ”Istället för att vara bunden vid datorn, så kan användaren surfa på Internet, ringa och skicka e-post samtidigt medan man sitter mysigt i soffan hemma.” Så beskrevs en alldeles ny produkt som Ericsson visade upp på CeBIT-mässan i slutet av februari år 2000. Den märkvärdiga nymodigheten kallades Cordless Web Screen. Undersök hur det gick när Ericsson banade väg för paddan.

Stefan Magnusson, Björnar Kläboe, Cecilia Ericsson och Mårten Skoger testar den nya surfplattan år 2000. Foto: Lars Åström. Bild ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Doldisen bakom NMT-systemet:

 • Inte många vet att Laila Ohlgren är doldisen bakom utvecklingen av mobiltelefonin. Den gröna knappen på telefonerna är hennes idé där telefonnumret lagras i telefonen för att kopplas upp till nätet först när hela numret blivit inmatat. Undersök hur Laila gick tillväga med utvecklingsarbetet av det tidiga NMT-systemet.

Laila Ohlgrens geniala idé om att skicka iväg hela telefonnumret på en gång efter att man har slagit siffrorna blev en standard som i dag manifesterats på miljarder mobiltelefoner. Text: IVA historia. Bildkälla: Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.(Historia 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *