Sparbanksidén fyller 200 år

När den första sparbanken öppnade 1820, för tvåhundra år sedan, var det första gången vanligt folk kunde sätta in pengar på en bank, låna och få ränta. Idag tar vi sådana bankärenden för givet – men i det fattiga Bondesverige var det en revolution. Tänk att själv kunna få sina pengar att växa! Det blev starten för de svenska sparbankerna – och för bankstöd till landets alla invånare.

Relaterad läsning: Pengar och livet under två sekler, Aktiebolagets modernisering och demokratisering av ägandet, Aktiebolaget som organisationsform växer fram, André Oscar Wallenberg, Wallenbergsfären och bank- och industrinätverken, Den förlorade sonens återkomst, SEB, Familjekapitalism, företagsledning och ägande, Tio finansföretagare, Swedbank Magasin: Tvåhundra – Pengarna och livet sedan 1820

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)

Diskussion

En värld utan banker:

 • Hur såg det svenska samhället ut i början av 1800-talet? Diskutera tanken att få pengar att växa och hur ni tror att dagens samhälle skulle fungera utan banker.

Fördjupning Historia/ Samhälle/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Wallenbergsfären:

 • André Oscar Wallenberg från Linköping grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm. Tack vare denna affärsbank kunde dåtidens entreprenörer ta stora lån och förverkliga sina idéer och innovationer. Undersök hur A.O. Wallenberg var som företagsledare och hur Wallenbergsfären blev inflytelserik.

André Oscar Wallenberg, ledande gestalt under det ekonomiskt och politiskt liberala genombrottet i Sverige 1848–78. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Den som äger – äger möjlighet:

 • I dag startas och leds fler företag än någonsin av kvinnor. Löneklyftan minskar och normerna kring kvinnligt ägande förändras. Trots detta är endast 33% av de privata svenska aktierna, 25% av fastighetsvärdet och 15% av marken ägda av kvinnor. Varför är det så? Se SEB:s film ”The Statistics” för att ta reda på det.
 • SEB menar att ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett hållbart samhälle. Undersök på deras hemsida hur kvinnor kan lyckas bättre med investeringar än män.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Historia

Att lära unga ekonomi:

 • Lyckoslanten ges ut av Swedbank, har funnits sedan 1926 och handlar om pengar, sparande och engagemang. Det är Sveriges äldsta utkommande tidning riktad till barn. Undersök deras film-, bild- och textbank med ingångar som: Varför är det bra med veckopeng? Hur håller man koll på i sina pengar? Hur gör man en budget?

Bläddra i Swedbank Magasin: Tvåhundra – Pengarna och livet sedan 1820

 • Varje människa har inom sig en dröm om ekonomisk frihet. Det är en dröm som Swedbank haft förmånen att dela med sina kunder genom två sekel: En dröm om att skapa sig ett hem eller våga satsa på en idé. En dröm om en bättre och tryggare fram­tid för sig själv och de sina – eller kanske en dröm om att slå sig fri och få ett mer självständigt liv. Bläddra i Swedbank Magasin som är fylld av arkivkällor och artiklar om företagets 200 år.

Sparbössetömning på 1940-talet.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Historia

Så arbetar Swedbank med sin historia:

 • År 1820 grundades den första sparbanken i Sverige – vilket betyder att sparbanksidén firade 200 år 2020. Det valde Swedbank, vars rötter går tillbaka till den första sparbanken, att uppmärksamma.  Varför och hur de gjorde det berättade Swedbanks kommunikationschef Johan Eriksson mer om i ett direktsänt samtal 3 dec 2020 med Anders Sjöman från Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *