Sveriges första renodlade varuhus

Mitt under första världskriget invigs Sveriges första riktiga varuhus – NK i Stockholm. Varuhuset speglade på mängder av olika sätt det moderna samhället. Det var ett palats, nästan ett sagoslott, där mycket var möjligt. Följ med till Hamngatan 18 i Stockholm!

Relaterad läsning: NK – invigning av Sveriges riktiga varuhusDet nya sättet att handla – nöje eller nytta?NK:s grundare Josef SachsNK under Josef SachsDen okända kunden – NK:s invit till medelklassenNK-skolan: undervisning på arbetstidNK:s personal gasskyddsutbildasEPA – ett varuhus för allaVaruhusen växer framNär Domus dominerade centrumSvenskt tillmötesgående av nazistiska ariseringskravNär varuhusen hade krisGör det själv! Här är självbetjäningsbutikenNär snabbköpen kom till byn

Relaterad film: En stad i staden: Vardag i varuhuset (1937)

Instuderingsfrågor

 1. När grundandes Nordiska Kompaniet och vart låg det då?
 2. Vilken familjeverksamhet fick Josef Sachs ärva?
 3. Hur kan man beskriva Sachs?
 4. Vilken målgrupp inriktade man sig på till en början och varför?
 5. Vart kom koncepet ”inget köptvång” ifrån ursprungligen?
 6. Vad inträffar i september år 1915?
 7. Vilka var med och skapade byggnaden på Hamngatan?
 8. Vad blev omåttligt populärt i varuhuset och varför?
 9. Vad var NK först med?
 10. Var tillverkades produkterna?
 11. På vilket sätt byggde Josef ”Folkhemmets paradis”?

Diskussion

Butiksdöden?

 • I dag hittas flera varuhus på nätet och även Nordiska Kompaniet har byggt en nätbutik med ca. 30.000 artiklar i sortimentet. Hur handlar vi i dag? Diskutera hur din familj föredrar att handla i dag – på nätet eller på plats och hur ni tror att vi kommer att handla i framtiden och varför.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring/ Samhällskunskap

Nordiska Kompaniets interiör år 1937:

 • Se på kortfilmen En vardag i varuhuset (1937) här nedan och ta del av NK:s interiör på Hamngatan i Stockholm. Filmen gjordes som en hyllning till NK:s grundare Josefs Sachs i samband med hans avgång. Följ med i en vandring i varuhuset där ”allt under ett tak” är mottot.

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *