När Clas Ohlson öppnade sin första butik i Stockholm

Clas Ohlson grundade cykelverkstaden och postorderföretaget Clas Ohlson & Co 1918. Hundra år senare är företaget mer livskraftigt än någonsin. Clas Ohlson är precis som grundaren kreativt och drivet. Då som nu bygger verksamheten på en fast tro om att en nöjd kund kommer tillbaka. Följ med till Gallerian på Hamngatan 37 i Stockholm där Clas Ohlson öppnade sin första butik.

Relaterad läsning: Clas Ohlsons historiska hemsidaJohan Petter ÅhlénNär Åhléns City invigdes, Johnsonkoncernen bakom ÅhlénsPremiär för IKEA-katalogerna onlineNär IKEA åkte till Mallorca, Shopping i Luleå, Starten för butiksexpansionenKoppardalen – pelare från det första varuhusetIntima interiörer från Joseph Leja för 60 år sedanVaruhusen växer framNär Domus dominerade centrumNär snabbköpen kom till bynNär varuhusen hade kris, Hundraåringen som älskas av hemmfixarna

Relaterade filmklipp: History Marketing: Clas Ohlson 100 år!Så jobbar IKEA med sin historia och sitt arkiv Podd: Älskade prylar – en historisk podcast

Instuderingsfrågor

 1. När öppnade Gallerian sina portar och vilka företag kunde man hitta där?
 2. När och varför gick Clas Ohlsons i tankarna på att öppna en fysisk butik?
 3. Var hittas huvudkontoret än i dag?
 4. Vilka kopplingar har Clas Ohlsons till postorderföretaget Åhlén & Holm?
 5. Vad var vanligt när det kom till personalen?

Diskussion

Hur speglar Clas Ohlsons produkter sin samtid?

 • Gå in och botanisera bland Clas Ohlsons produktkataloger och diskutera vilka trender ni hittar och tycker mest om och varför. Diskutera även på vilket sätt ni anser att produkterna ni hittar speglar sin samtid.

Ta del av Clas Ohlsons arkiv på deras historiska hemsida. Här kan du bland annat botanisera bland samtliga produktkataloger från år 1918 – 2018.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Branschkunskap inom handel/ Servicekunskap/ Affärsutveckling och ledarskap

Entreprenören som aldrig fick slut på idéer:

Clas Ohlson på sitt första kontor 1923.

Fördjupning Branschkunskap inom handel/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia/ Affärsutveckling och ledarskap

Världens första galleria hittas i Luleå:

 • När brittiskfödde arkitekten Ralph Erskine fick uppdraget att rita en galleria i Luleå såg han chansen att skapa något mer än bara ett ordinärt köpcentrum. Han ville att hela stadslivet skulle kunna fly kylan under vintermånaderna och att byggnaden skulle uppmuntra till möten och samvaro. Ta del av historien om när världens första galleria öppnades i Luleå.

Tvärsnitt av inomhusgallerian Shopping, 1961. På biografen Spegeln visas Alla tiders kille, en komedi/science fiction-film med Jerry Lewis. Foto: Sune Sundahl/ArkDes.

Centralt innehåll

 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation.
 • Konsumtionstrender historiskt och i nutid samt ekonomiska, kulturella, psykologiska och sociala faktorer bakom konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel)
 • Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster.
 • Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. (Servicekunskap)
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Entreprenörskap och eget företagande.
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
 • Praktisk butiksdrift.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *