Den banbrytande skolpionjären Anna Whitlock

För vissa är Anna Whitlock kanske mest känd som ”verklighetens fröken Friman” från tv-serien Fröken Frimans krig. Men hon var så mycket mer. Inte bara medgrundare av kvinno­kooperativet Svenska Hem och ledare för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Hon var också en banbrytande pionjär på skolans område, vars nymodigheter vi idag tar för givet – men annat var det då.

Relaterad läsning: Anna Whitlock bestred matfusket, Skolpionjären Anna Whitlock, Barbara Bergström, Internationella Engelska Skolan (1993), När även flickorna fick tillträde till våra svenska skolsalarEn ”rösträttsutflyktKvinnor var utestängda från en högre utbildningHon gav engelskorna en rejäl utbildningBra utbildning för en bra start, Hanna Lindmark – pionjär bland kvinnliga entreprenörerDen dynamiske Alvin JohanssonAlbin JohanssonHur skildras näringslivets historia?De vågade, vann och visade vägen

Relaterat samtal: Anna Whitlock – skolpionjär och rösträttsledare

Diskussion

När även flickorna fick tillträde till våra svenska skolsalar:

 • Pojkar har utbildats i Sverige sedan medeltiden. Men flickor ansågs länge vara för sköra och osmarta för att utbildas på samma nivå. De skulle även hållas borta från de ”sedliga faror” som kunde finnas på högre lärosäten. Ta del av när Statistiska Centralbyrån berättar hela historien i en ny rapport och diskutera vad ni anser om samskolornas utveckling och vad ni tycker att man måste göra för att bäst utmana och bryta gamla rigida mönster i dagens samhället.

Örebro Kommunala flickskola bildades 1932 efter en sammanslagning av de båda privata statsunderstödda högre flickskolorna Stiftelsen Risbergska skolan och Stiftelsen Nya Elementarskolan för flickor. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Fotoateljé Ebba Sundevall & Co.

Dagens friskolor:
 • Det som på senare tid har kommit att dominera skoldebatten är dagens friskolor. Diskutera kring vad ni anser om dessa och varför ni tror att det har blivit ett hett ämne.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Anna Whitlock startade Svenska hem:

 • Svenska Hem startades bland annat som en reaktion på den dåliga hanteringen av mat i Stockholm. Undersök på vilket sätt Svenska Hem hanterade mat bättre än de andra handlarna i Stockholm.
 • Den dynamiske KF:s affärschef Albin Johansson hade inte mycket till övers för Annas kooperativ Svenska Hem. Undersök vem han var och hur han utmanade branschen.

Foto: Lennart Nilsson/TT.

En pionjär bland kvinnliga entreprenörer:

 • När Hanna Lindmark öppnar sin första matservering i Östersund 1902 har hon redan sin affärsidé klar. Det är då hon lägger grunden till det som ska bli Hushållsskolan Margareta, en affärsidé som kommer att ge framgång i mer än sextio år. Ta reda på hur Hanna Lindmark startade och drev Margaretaskolan.

Bild: 1922 köper Hanna Lindmark Steninge slott i Märsta och gör 1700-talsegendomen till ett modernt jordbruk och mötesplats för kristna entreprenörer. Härifrån gör hon varje vecka i bil inspektionsturer till de olika Margaretaskolorna ute i landet. Fr.v. Hanna Lindmark i läderhuva, Axel, dottern Aimée och chauffören Fredrik Tångring.

Hon gav engelskorna en rejäl utbildning:

 • Förr var utbildning en sak bara för pojkar: inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer. En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg. Undersök hur hon lyckades med sin skolverksamhet.

Examinerad. Martina Bergman Österberg porträtterad som nybliven gymnastikdirektör 1881. Källa för samtliga bilder: Ekerlids Förlag.

Den kreativa skolentreprenören:

 • Stockholms Tillskärarakademi fyllde 100 år 2014. Skolan, som ger utbildningar inom design, mönsterkonstruktion och skrädderi, grundandes av Elvira Harms. Undersök entreprenören Elviras okuvliga vilja och stora sociala patos.

Tillskärarakademiens fokus låg på utbildning av kvinnor. Då män utbildades i tillskärning av manskläder skedde det i särskilda klasser. Ca 1920-tal. Foto privat.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Historia

Boom för kvinnors företagande:

 • Nöden är stor och Stockholm är överbefolkat, smutsigt och fattigt. Hög dödlighet slår hårt mot männen, och kvinnorna får nu tillträde till arbetsmarknaden på ett annat sätt än tidigare. En boom som bidrar till att de under andra halvan av 1800-talet till sist får näringsfrihet. Ta reda på hur svenska kvinnors företagande började.

Kvinnor packar varor som skall sändas till kunder. Period: 1900-1915. Plats: Insjön Fotograf: B Nordensten. Deponent: Åhléns AB.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Bergström bakom Internationella Engelska Skolan

 • Barbara Bergström flyttade från USA till Sverige 1968 för att bli NO-lärare i en kommunal skola. Hon blev med tiden alltmer övertygad om att hon skulle kunna skapa en bättre skola om hon fick driva den själv. Undersök hur Barbara grundade Internationella Engelska Skolan i Stockholm som blivit en av Sveriges ledande friskolor.

Barbara Bergström med elever på IES Enskede 2017.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Samhällskunskap

Ett samtal om Anna Whitlock:

 • Se på den digitala boklanseringen av boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” (Förlaget Näringslivshistoria) tillsammans med bokens författare Anders Johnson och journalisten Ulrika Knutson.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *