Gahns lyfte kosmetiska industrin till nya höjder

Henrik Gahns AB, i folkmun ”Gahns”, var under många år en av Uppsalas mest framstående och betydelsefulla industrier och var på sin tid i princip det enda företag i staden som exporterade sina varor utanför Sverige. Mitt inne i centrum tillverkades det under nästan hundra år munvatten, tvål, parfymer, hudkrämer och skönhetsprodukter av alla de slag. Nu är allt borta, och det finns knappt några spår kvar av den en gång så betydelsefulla kosmetiska industrin.

Relaterad läsning:  Mannen bakom Barnängen, Kungen av såpaFräschörens dyra hjälpmedelI skönhetens tjänstFrån moral till ideal,  Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelationBarnängens barntvålCSR – Corporate Social ResponsibilityCloetta – ett folkhem på marknadens villkor, Drottningens favoriter, Göteborgs Kex – en kunglig hovleverantör, Pierre Robert – skönhetspionjären

Instuderingsfrågor

 1. Vad grundade kemisten Henrik Gahn år 1867?
 2. Vilken upptäckt gjorde han?
 3. Vad var läkare skeptiska till ända in på 1870-talet?
 4. Vad tog Gahn patent på år 1869?
 5. Vad var avgörande för Uppsala som industristad?
 6. Vilket företag försökte härma Gahns succéprodukter?
 7. Vad resulterade det i?
 8. Vilken produkt fick inkomsterna att bli dubbelt så stora?
 9. Vad inträffade år 1911?
 10. Varför växte Gahns under andra världskriget?
 11. Vilken kulturgärning ansåg företaget att de gjorde?
 12. Vad var Gahns Brevskola och vad var syftet med den?
 13. På vilket sätt kompletterade Gahns Barnängen?

Diskussion

Ansökan om hovleverantörskap:

 • Att bli kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungl. Familjen. Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen. Vilka företag känner ni i dag som är kungliga hovleverantörer? Diskutera varför ni tror att vi än i dag har hovleverantörer och kika gärna på hur man ansöker hovleverantörskap och vilka föreskrifter som gäller.

Bild: kungahuset.se

Fördjupning Samhällskunskap/ Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation:

Mannen som skapade Barnängen:

 • Allt började med ett nytt bläck. När grosshandlare Holmström såg möjligheterna, och sortimentet breddades med tvål och parfym, lades grunden för ett stycke svensk företagshistoria. Men vem var han egentligen? Ta reda på vem mannen som skapade Barnängen var.

Grosshandlare Johan Wilhelm Holmström, porträtt taget någon gång på 1880-talet. Bild ur Henkel Nordens arkivdeposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *